Начало / Новини / Календар / Откриване на новата сграда на Центъра за компетентност "Clean&Circle"

Кампус "Лозенец"

На 21 декември 2023 г. ще бъде открита новата сграда на Центъра за компетентност "Clean&Circle" с тържествена церемония. Изграждането на сградата в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ е кулминацията на проект на стойност над 23 милиона лева. Официалната част на церемонията ще започне от 10:00 часа на 21 декември 2023 г. Церемонията ще включва приветствия от официалните гости, както и традиционното рязане на лента. Организаторите предвиждат и разполагане на постери с успехите, реализирани в рамките на проекта. Те ще бъдат изложени на първия етаж на сградата, който също ще бъде отворен за посетителите.

Центърът за компетентност „Clean&Circle”, създаден по проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" вече може да се похвали с новоизградена сграда, в която ще се помещават лаборатории и оборудване, което ще позволи на българските учени да извършват изследвания на световно ниво.

Оборудването, което ще бъде разположено в сградата, поставя Центъра в челните редици на развитието на чистите технологии, кръговата икономика и биоикономиката, не само в национален, но в и европейски мащаб. Потвърждение за това е и определянето на центъра за най-добра „Иновационна екосистема на годината“ на престижния конкурс Triple Helix Awards, по-рано тази година.

Изграждането на центъра е успех за всички партньори в рамките на проекта – включително СУ „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехническия университет, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, както и Фондация “Cleantech Bulgaria”.

Новата сграда ще бъде собственост на Софийския университет, с което се превръща в най-новото и значително разширение на материалната база на университета навръх 135-годишнина на най-старото висше училище. С нея се оползотворяват ефективно и терените между в пространството между Физическия факултет и Факултета по химия и фармация.

Важна част от работата на Центъра за компетентност е възможността за трансфер на технологии от науката към реалната икономика. Именно затова в сградата ще бъдат предвидени зони за среща между изследователи и представители на бизнеса, както и конферентни зали, освен множеството лаборатории.

Проект BG05M2OP001-1.002-0019-C07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.