Начало / Новини / Календар / Откриване на изложбата „Облекло и езиково богатство“

Национален етнографски музей, пл. „Княз Александър I“ 1, София

На 16 юни 2020 г. от 16.00 ч в Зала 11 на Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата „Облекло и езиково богатство“.

Изложбата е част от популяризацията на научния проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“, който се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (договор ДН 10/12 от 2016 г.) и се реализира съвместно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Проектът цели проучването и издаването в електронна форма на свод от слабо познати архивни документи от 1888 и 1889 г., съхранявани в Научния архив на БАН. Те представляват над 1100 страници с ръкописни описания на облекло и около 150 фотографии, направени специално, за да покажат част от облеклата.

 

Poster_A3_03