Начало / Новини / Календар / Официално откриване на Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика към катедра „Генетика“ на Биологическия факултет

Биологически факултет на СУ, бул. „Драган Цанков“ № 8

На 4 февруари 2021 г. в 15.00 ч. в Заседателната зала на Биологическия факултет на Софийския университет (бул. „Драган Цанков“ № 8), ще бъде открит Учебен център по молекулярна генетика и функционална геномика.

Създаването на този център се осъществява с щедрата финансова помощ на Фондация „Манджуков“, която откликна на апела на преподавателите от катедра „Генетика“ за оборудване на лаборатория със съвременна апаратура за нуждите на преподаването и практическото обучение на студентите в Биологическия факултет.

Идеята за създаването на такава лаборатория назрява от много време, но след възникналата извънредна ситуация с разпространението на SARS-CoV2 и нуждата от квалифицирани кадри за скриниране на заразени с този вирус, нейното реализиране стана възможно.

С около 300 000 лева финансова помощ на Фондация „Манджуков“ е закупена апаратура и са изградени нови плотове и учебни маси за Учебния център, което представлява неоценима подкрепа не само за катедра „Генетика“, но и за целия Биологически факултет. Създаването на такава лаборатория ще позволи на студентите, завършващи Биологическия факултет, да бъдат практически обучени и подготвени за работа с апаратите в съвременните диагностични лаборатории, ще повиши нивото на обучение и квалификация във факултета и университета като цяло и ще позволи подобряване на научно-изследователската дейност на докторантите и преподавателите към катедра „Генетика“.

Осъвременяването и модернизацията на лабораторната база на катедра „Генетика“ и на Биологическия факултет ще разшири възможностите за интеграция и взаимодействие с други европейски и световни изследователски институции в тази област и ще превърне академичния състав в равноправен и предпочитан партньор за национални и международни програми и проекти.