Начало / Новини / Календар / Научно-практически уебинар „Здравните грижи и образование като практическо, изследователско и академично предизвикателство“

Онлайн, Google meet

Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование организира научно-практически уебинар на тема: „Здравните грижи и образование като практическо, изследователско и академично предизвикателство“. Събитието ще се проведе онлайн (Google meet: https://meet.google.com/omc-tdhb-zix) на 7 април 2021 г. – Световния ден на здравето.

Уебинарът е част от работната програма на проект „Концептуално и приложно многообразие на свързаността между формалното и неформалното образование“, частично финансиран от Университетския фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет, 2021 г. Във форума участват следните членове на проектния екип: проф. Силвия Николаева, доц. Вержиния Боянова, доц. Светлана Ангелова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев, гл. ас. д-р Берджухи Йорданова, д-р Симеон Сапунджиев.

Сред темите, които ще бъдат разгледани, са предизвикателства пред социалните и здравни професионалисти в условията на пандемия; психичното здраве и социалните услуги за деца и семейства; децата, пандемията и бъдещето; здраве и физическа активност на открито: предимства и оригинални български практики; ролята на педагога за здравословното хранене на учениците; формални ограничения и неформални алтернативи пред подкрепата за личностното развитие на учениците в България и други.

Уебинарът е с капацитет от 100 души. Желаещите могат да заявят участие предварително на: ciinosu2021@gmail.com, като изпратят празен имейл с тема: WEBINAR.

Гости на уебинара са:

Д-р Аджит Кулкарни – директор на Научно-изследователския институт по хомеопатия, Пуна, Индия. Международен лектор и автор на 5 учебника по хомеопатия на английски език, както и на стотици статии и модули за обучение. Hon. Emeritus Professor в курсове за следдипломна квалификация по хомеопатия в няколко висши учебни заведения в Индия. Преподава хомеопатия в България, Швейцария, Англия, Сингапур, Русия, Латвия, Израел, Италия, Турция и др. Специалист по език на тялото – автор на бестселъра „Body Language and Homeopathy“, издадена на български език със заглавие “Съвременна комуникация без думи“. Други книги на д-р Кулкарни на български език са „Материя Медика Абсолют“ и „Хомеопатична позология“.

Д-р Дора Пачова – директор на Центъра за здраве и образование "Едикта", София. Председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България, координатор на Подкомитета по образование към Европейския комитет по хомеопатия, представител за България в Международната медицинска хомеопатична лига. Д-р Пачова е лекар по хуманна медицина, магистър по хомеопатична терапия и магистър по семейна терапия на лица с увреждания. Специализира хомеопатия в Гърция, Германия, Белгия, Индия, Русия, Швейцария, и др. Има над 30 години стаж като лекар, който интегрира различни холистични методи за въстановяване и поддържане на здравето. 2012 г. редовно преподава хомеопатия в Университета Медипол, Истанбул.

Доц. д-р Людмила Червенкова – преподавател по кинезитерапия в Националната спортна академия „Васил Левски". Има дългогодишен преподавателски и изследователски опит в областта на кинезитерапията в педиатрията, при вътрешни болести и в гериатрията, както и относно здравословни физически активности.

Доц. д-р Светлана Ангелова – преподавател по здравно-образователни, природонаучни, педагогически и методически дисциплини на студенти бакалаври и магистри-бъдещи начални учители във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Автор е на монографии и множество други публикации в областта на здравното и природонаучното образование в училище, както и на учебни програми, приложени от Детски научен център „Музейко“ гр. София. Участва като експерт в български и международни образователни проекти, ръководи проект, свързан със здравно-образователната и природонаучната проблематика към Столична община София-град.

Д-р Весела Банова – клиничен психолог и психоаналитик, активен участник в процеса на деинституционализация на децата в риск в България. От 2008 година е член на комисията за борба с трафика на хора ГРЕТА към Съвета на Европа. Тя е редактор и съставител на 15 сборника и наръчници в областта на приложната психоанализа и работата с деца в риск.

Д-р Ива Бонева – доктор по педагогика, изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене "Ела", ръководител на проект „Едно училище за всички“, в чиито рамки бе разработен оригинален български модел за приобщаващото образование.

ПРОГРАМА