Начало / Новини / Календар / Научна конференция за съвременните проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

Зала 15 на Факултета по журналистика и масова комуникация

На 18 и 19 юни 2016 г., в зала 15 на Факултета по журналистика и масова комуникация ще се проведе научна конференция на тема „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“.

В конференцията участват над 30 преподаватели, докторанти и студенти от четири факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Великотърновския университет, Югозападния университет, Университета за национално и световно стопанство и Нов български университет.

На 18 юни 2016 г. докладите са обединени тематично в 4 секции по теми, свързани с джендър реториката, виртуалната реторика, визуалната реторика, комуникациите в медиите и социалните медии, изкуствата, сред които киното, бизнеса и други.

На 19 юни 2016 г. конференцията включва семинар, уъркшоп за съвременни методи на тренинги и обучение по реторика. Предвижда се кръгла маса с участие на студенти и докторанти. Темите са: реторика, медии, комуникации, промени в медийната среда, реторични техники и похвати, аргументи и аргументация, свързани с реклама, връзки с обществеността, образованието, изкуствата, обществените процеси и други.

Научната конференция е част от дейности по проект 22 от 2016 г., НИС, Софийски университет, катедра „Реторика“. Ръководител на проекта е проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева.