Начало / Новини / Календар / „Най-новата полска литература – избрани аспекти” цикъл лекции на проф. дфн Калина Бахнева

Полонистичен кабинет № 149, Ректорат

Събитието се организира от Факултета по славянски филологии на Софийския университет съвместно с Полския институт в София.

Полската поезия през новото хилядолетие”

Лекцията е посветена на основни тенденции в полската поезия през последното двадесетилетие. В лекционното изложение се разглеждат класицистичната лирика на Адам Загаевски, интимната поезия на Юлия Хартвиг и Кристина Милобендзка, както и интелектуалните стихове на Ева Липска и Ришард Криницки. Основно място в лекцията се отделя и на художественото развитие на Бохдан Задура, въздействието на съвременната американска поезия върху Пьотр Сомер и новаторството на Анджей Сосновски. Лекторката ще представи и творчеството на придобилия известност през последните години Еугениуш Ткачишин-Дицки.

prof_bahneva

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Автор на редица научни публикации в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите „Преселението на художественото слово” (1993) и „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).