Начало / Новини / Календар / Национални дни на неформалното образование

Ректорат

На 13-15 октомври 2022 г. в Ректората ще се проведат Национални дни на неформалното образование.

Националните дни на неформалното образование са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти. Програмата на Дните интегрира разнообразни събития и форуми, които целят да популяризират сред широк кръг публики постиженията и приносите на неформалното учене, обучение и образование в България.

Участие в инициативата могат да вземат, както организации и неформални екипи, така и физически лица с опит и интерес към сферата.

Всеки участник и слушател в конференцията, ще получи сертификат.

С цел Дните на неформалното образование да адресират адекватно опита и потребностите на широк кръг заинтересовани лица, включените в програмата събития и форуми се очаква да представят постиженията у нас в няколко приоритетни направления:

- Научно-приложни изследвания и постижения;

- Институционален диалог и официални политики в полето на неформалното образование;

- Добри практики /теренни визити и ателиета/;

- Професионализация на неформалното образование.