Начало / Новини / Календар / Национална научно-практическа конференция „Реторика и съвременни комуникации: перспективи и възможности“

Конферентна зала, Ректорат

Националната научно-практическа конференция „Реторика и съвременни комуникации: перспективи и възможности“, организирана от катедра „Реторика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ще се проведе на 7 октомври 2022 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Алма матер (Северно крило, ет. 2, Ректорат).

Официален партньор на събитието е Асоциация дебати България.

Катедра „Реторика“ е част от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е създадена преди повече от четири десетилетия. Тук студентите получават знания и практически умения по реторика, комуникативни и презентационни умения, публична реч, невербална комуникация и др. През годините от създаването си катедрата се утвърди като водещо звено за подготовка на оратори от различни сектори. Сред нейните възпитаници има утвърдени журналисти, икономисти, представители на държавната администрация и много други.

Асоциация дебати България е национална организация по дебати основана през 2011 г., която обединява и защитава интересите на клубове по дебати от цялата страна. Основна цел на Асоциацията е популяризирането и развитието на дебатите в обществото. Дейностите, които се извършват от организацията за да постигне целите си са провеждане на национални състезания, подкрепа на локални състезания, провеждане на публични дебати, провеждане на обучителни сесии, както и подбор и трениране на националния отбор на страната. Успехите на асоциацията се виждат в големия брой състезания, провеждани в страната, международните успехи на български дебатьори и най-вече в нарастващия интерес към дебатите с всяка година.

Събитието се провежда по проект “Реторика и съвременни комуникации: перспективи и възможности“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с Договор № 80-10-43/10.05.2022г.