Начало / Новини / Календар / Национална докторантска конференция по социология

"Яйцето", Ректорат

На 9 март 2017 г. ще се проведе Национална докторантска конференция по социология (Софийски университет Св. Климент Охридски, „Яйцето“). Организатори на събитието са: Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (домакин на първото издание на конференцията), Институт за изследване на обществата и знанието, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 40-годишнината от създаването на специалност "Социология" във Философския факултет на Софийския университет.

Основните цели на Годишната докторантска конференция по социология са:

  • да създаде национален форум за представяне на авторски научни изследвания на докторанти, включващи в себе си провеждането на емпирично социологическо изследване;
  • да съдейства за създаване на изследователска общност, обединяваща представители на различни поколения изследователи;
  • да запълни липсващ към момента междуинституционален форум за дискусии върху докторантската степен и текущи изследвания на млади учени.
  • да допринесе за опознаване на съвременните и/ или исторически очертания на социалната реалност през прочита на докторантските емпирични изследвания и проекти.

Програма