Начало / Новини / Календар / Млади журналисти от Факултета по журналистика и масова комуникация ще представят успешни научни проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания"

Зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация (ул. "Московска" 49)

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) в партньорство с Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на 03 юни (понеделник) от 14:00 часа в Зала 13 на ФЖМК (ул. "Московска" 49). По време на събитието млади журналисти – докторанти, млади учени и специалисти
по PR ще представят два успешни български научни проекта, финансирани от ФНИ:
1. Проект на тема: „Статистическо моделиране на риска за околната среда и човека от замърсяване на почви с тежки метали“ с ръководител проф. д-р Стефан Цаковски от СУ „Св. Климент Охридски“
2. Проект на тема: „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“ с ръководител доц. д-р Добринка Стойкова от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ). Проектът ще представи доц. д-р Румелина Василева.

Представянето е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от ФНИ. По време на събитието ще научите повече за предстоящите представяния на успешните научни проекти и инициативи, които ФНИ планира през месеците юни и юли.