Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция Smart geography по повод 100 години Българско географско дружество

Ректорат

Честването на 100 годишния юбилей на Българско географско дружество (БГД) е повод за ретроспекция и анализ на развитието на географията в България. Това обаче, също така е и причина за опит да се погледне в бъдещето, и да се очертаят персепктивите за географската наука, образование и практика.

От 2-ри до 4-ти ноември 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охрдиски“ ще се проведе международна научна конференция Smart geography, което е начин да се отдаде почит на основателя на БГД, акад. Анастас Иширков, който е и основател на университетската география в България. Идеята е да бъдат представени нови изследвания в различните географски направления и да се дискутират в разширен формат промените, които трябва да предприемем, за да отговорим на предизвикателствата на XXI в. Конференцията ще бъде открита на 2-ри ноември (петък) от 9.30 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.