Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“

Онлайн

Традиционната международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, организирана и провеждана от Департамента по спорт при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ще се проведе на 5 ноември 2021 г. ОНЛАЙН на следния адрес: https://meet.google.com/bru-mzxs-edg

През настоящата 2021 г. в Международната научна конференция участват 62 автори с 52 доклада, като 4 бр. от тях се публикуват в сп. „Професионално образование“, в кн. 5 от 2021 г., благодарение на сътрудничеството на Департамента по спорт от 2019 г. с националното издателство за образование и наука „Азбуки“ към МОН. Статиите на сп. „Професионално образование“ се реферират, индексират и листват в ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO, host Research Databases, Google Scholar, Ex Libris, ProQuest.

Сборникът се издава по проект с частно финансиране на научни изследвания в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 80-10-67/22.03.2021 г. и се предоставя преди и по време на провеждането на научния форум, а авторите представят своите доклади чрез постер или устно.

Редакционният колектив благодари на всички участници и гости за възможността ежегодно да се разменят научни и професионални идеи и да се правят планове за бъдещето в социален, научен, изследователски, методичен и проектен план.

Предварителна програма:

05.11.202 1 г. (петък)

  • 12.30 ч.—13.00 ч. – Откриване
  • 13.00 ч.—14,30 ч. – Заседание на първо и второ направления;
  • 15.00 ч.—16.30 ч. – Заседание на трето, четвърто и пето направления;
  • 16.30 ч.—17.00 ч. – Зариване

Допускат се промени, съгласувани и решени от участниците в Конференцията.

Председател на организационния, научния и редакторския съвет на Конференцията е проф. Анжелина Янева, д-р.