Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция на тема "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт"

Ректорат

Департаментът по спорт на Софийския университет е домакин на международна научна конференция на тема "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт". Дискусиите ще се проведат в следните направления:

1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система.

2. Рекреацията, анимацията и спортът в свободното време – превенция за здраве.

3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта.

4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области.

Кръгла маса: Спортът в университетското образование – предизвикателство за студента

Програма:

- 12.30 ч. – Откриване на конференцията, Конферентна зала;

- 13,30 – 17,00 ч. – Заседания по направления, зала № 1 и зала № 2;

- 17.30 - 18.30 ч. Кръгла маса, Конферентна зала.

Конференцията е финансирана по проект към НИС на СУ № 80-10-244/09.05.2017 г.