Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Изтокознанието – традиции и съвременност“ в памет на проф. дфн Александър Федотов

Аула, Зала 1, Зала 2 и Конферентна зала

Конференцията се организира от Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) при СУ „Св. Климент Охридски“, Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) при ФКНФ, Центъра по кореистика „Проф. дфн Александър Федотов“, Фондация „Александър Федотов“ и Научно-образователен център „Ал-Фараби“.