Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“

Аула, Ректорат

Провокирани от значителните промени в индустриалното производство и икономическите процеси, предизвикани от бързоразвиващите се цифрови технологии, Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономикс” на Университета за национално и световно стопанство и Икономическият институт на Българската академия на науките организират съвместно Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“, която ще се проведе на 29-30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В официалното откриване на форума на 29 септември 2017 г. от 9:30 ч. в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ ще вземат участие проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Стати Статев, ректор на Университета за национално и световно стопанство и проф. Александър Тасев, Директор на Икономическия институт на БАН. С видео обръщение ще поздрави участниците в конференцията г-жа Мария Габриел, европейски комисар за цифровата икономика и общество.

По-късно през деня, в 12.00 часа в Аулата, ректорът проф. Анастас Герджиков, деканът на Стопанския факултет доц. Теодор Седларски, президентът Тим Курт и главният управител д-р Митко Димитров ще подпишат Споразумение за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Германо-българската индустриално-търговска камара.

Научният форум има за цел да обедини изследователи, икономисти, представители на индустрията, бизнеса и държавните институции както от България, така и от други европейски страни, които ще обсъдят икономическите, управленските и социалните последици от развитието на съвременните цифрови технологии и тяхното приложение в индустрията и икономиката на световно, европейско и национално равнище.

Конференцията включва научни сесии по теми, свързани с Индустрия 4.0, икономиката (включително зелената икономика), финансите и счетоводството, иновациите и технологиите, предприемачеството, образованието и др., както и панел на Global Compact Network Bulgaria, посветен на целите на ООН за устойчиво развитие, дискусионна среща „Отговорно образование по управление“, научен семинар за солидарната икономика в ерата на Индустрия 4.0, докторантски панел, младежка предприемаческа борса.

Повече информация за конференцията може да бъде намерена на интернет страницата на Стопанския Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на адрес www.bulecon.org, както и в програмата на събитието .