Начало / Новини / Календар / Международна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

Конферентна зала, Ректорат

На 8 ноември 2019 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет за единадесети път ще се проведе международната конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта". Научният форум е посветен на 90- годишнината на спортната дейност в Университета. Той се организира от Департамента по спорт към Алма матер.

Участват 79 участници от: Софийския университет, Шуменския университет, Югозападния университет, Университета за национално и световно стопанство, Лесотехническия университет, Националната спортна академия, Русенския университет, Великотърновския университет, ОП „Спорт-Варна“ - гр. Варна, Казахстан, Македония и Русия (Тула, Москва, Санкт Петербург).

Покана

Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".