Начало / Новини / Календар / Международен семинар “Ролята на практиките на кръстопътя между граждански права и демокрация“

Заседателна зала 1, Ректорат

На 23 и 24 март 2018 г. от 9.00 заса в Заседателна зала 1 на Ректората Катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира семинар на тема: “Ролята на практиките на кръстопътя между граждански права и демокрация“ (“The Role of Practices at the Intersection of Civic Rights and Democracy”).

Международният семинар се провежда в рамките на COST Акция CA16211 RECAST: REAPPRAISING INTELLECTUAL DEBATES ON CIVIC RIGHTS AND DEMOCRACY IN EUROPE (RECAST) /„Оценяване наново на интелектуалните дебати върху гражданските права и демокрацията в Европа“/, и е първата сбирка на работната група в рамките на RECAST „Практики“, с ръководител гл. ас д-р Ружа Смилова.

В международния семинар ще се включат с презентации и изказвания над 20 изследователи от България, Испания, Турция, Унгария, Чешката република, Хърватска, Австрия, Белгия, Македония.

Основните теми, които ще бъдат обсъдени на семинара, са: състояние на демокрациите в Европа, включващи и изключващи граждански мобилизации, предизвикателства пред легитимността на гражданските организации, защитаващи права и върховенство на правото, демократични инструменти в подкрепа на гражданските права, и др.

Работният език на семинара е английски.