Начало / Новини / Календар / Лицата на науката: Глобализация и нови демографски модели в XXI в.

Онлайн - Facebook, Youtube

В изпълнение на мисията си да бъде мост между академичната култура и обществеността и в отговор на нуждата от нови, дистанционни формати, Културният център на Софийския университет инициира “Лицата на науката” - серия публични лекции, насочени към широка аудитория, в които видни учени от университета представят изследователските си интереси. Лекциите ще излизат всяка седмица в онлайн каналите на Културния център във “Фейсбук” и YouTube с начало 30 октомври 2021 г.

В първото издание на 30 октомври 2021 г. от 16.30 ч. доц. д-р Георги Бърдаров - популярен писател и заместник-декан на Геолого-географския факултет, където ръководи катедрата “Социално-икономическа география”, ще разбие някои от разпространените митове за българската демографска картина в лекцията си “Глобализация и нови демографски модели на XXI в”. Още отсега може да намерите събитието във фейсбук, YouTube и на сайта на Културния център.

1

Следващите гости са юристът доц. д-р Боряна Мусева, ръководител на катедра "Международно право и международни отношения" в Юридическия факултет, чиято лекция “Международното отвличане на деца от родител - правни, морални и политически аспекти” е на 6 ноември 2021 г. и литературоведът доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии, чиято лекция на тема “Консервативната революция на Тончо Жечев и Кръстю Куюмджиев” е на 13 ноември 2021 г. Цикълът ще продължи с нови трима учени до края на семестъра.

Всяка лекция завършва с дискусия, в която участват гости от съответния цикъл. Лекциите са на запис и ще останат в каналите на Културния център и след премиерата. Зрителите могат да задават въпроси в коментар под тях. Ще бъдат достъпни и на сайта на Културния център.

“Лицата на науката” е изследователски проект на Културния център на Софийския университет, чиято цел е да възроди и модернизира една форма, която е играла огромна роля в популяризацията на науката още от края на XVIII век – интересната и увличаща популярна лекция, като обнови нейния формат със съвременно видео и дигитални форми, предназначени за разпространение онлайн.

За лекторите:

Доц. д-р Георги Бърдаров е зам.-декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет и ръководител на катедра “Социално-икономическа география”. Освен като учен, той е добре познат и като писател с романите си “Аз още броя дните”, “Absolvo te” и сборника „27 велики футболни истории“. Трикратен победител в състезанието за оратори, презентатори и разказвачи „Майстор на думите“ и създател на собствен курс по презентационно майсторство.

Водещ специалист по демография и етно-религиозни конфликти, в Софийския университет той преподава още геоурбанистика, регионален анализ на човешките ресурси и селищната мрежа и основи на социално-икономическата география. Автор е на научната монография „Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в ЕС“.

Доц. д-р Боряна Мусева е ръководител на Катедрата по международно право и международни отношения на Юридическия факултет от 2018 г. и автор на редица публикации по международното частно право в страната и чужбина, където има и множество специализации. Доц. Мусева е член на Научно-методическия център към председателя на Висшия адвокатски съвет и външен експерт към Министерството на правосъдието. Тя е гост-преподавател в университетите в Генуа, Италия и в Майнц, Германия. В Софийския университет преподава дисциплините Международно частно право (от 2012); специалност Право – Международно частно право (от 2015); Призоваване, връчване и събиране на доказателства в държави членки (Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Регламент (ЕО) № 1206/2001); Извъндоговорни задължения (Регламент Рим ІI); European Private International Law; Introduction to the EU private law, Erasmus – European Private International Law.

Доц. Д-р Бойко Пенчев е доцент по българска литература и декан на Факултета по славянски филологии в Софийския университет. Научните му интереси са в областта на връзките между литература и модернизация с подчертано внимание към проблематиката на модернизма, идеологията, културната памет. Осъществил е различни научни проекти в конкурсните програми на Центъра за развиване на учебните програми към Централноевропейския университет - Будапеща, Дома на науките за човека – София и Центъра за академични изследвания – София.

Автор на литературоведските книги “Тъгите на краевековието”, изд. „Литературен вестник“, С, 1998 г.; “Българският модернизъм: моделирането на Аза“, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2003 г.; “Септември '23: идеология на паметта”, ИК “Просвета”, С., 2006 г.; „Спорните наследства“, изд. „Литературен вестник“, С., 2017 г. Автор на поетическите сборници „Стихосбирка“ (1992 г.) и „Слизане в Египет“ (2000 г.).