Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. Тур-Айнар Сетер от Университета в Трондхайм, Норвегия

Заседателна зала 2, Ректорат

Лекцията е на тема

„Норвегия – общество на благоденствието. Социално-икономическо развитие на страната от II световна война до наши дни“ (на норвежки език).

Събитието се организира от Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Факултета по класически и нови филологии и се провежда в рамките на честванията на 25-годишнината на специалност „Скандинавистика" и в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.