Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. Калина Бахнева: „Личната и обществената история на XX век. Демитологизиране на националните (романтически) митове“

Полонистичен кабинет № 149, Ректорат

Организатори на събитието са Факултетът по славянски филологии на Софийския университет съвместно с Полския институт в София.

Релацията между тези два аспекта на историческото начало се обобщават чрез творчеството на Яцек Демел, автора на романа „Лала“ (Lala, 2006), посветен на трудното личностно и общностно самопознание, въз основа на родовия спомен, литературата, документа и фикцията. В лекцията се разглежда и романът „Майка Макрина“ (Matka Makryna, 2014), който по оригинален начин развенчава един от най-известните култове на Полския романтизъм, свързан с фалшифицираната идентичност на Макрина Мечиславска.

Проф. дфн Калина Бахнева е българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на редица научни публикации в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите „Преселението на художественото слово” (1993) и „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).