Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. Иржи Травничек от Чешката академия на науките на тема "Нация от читатели?"

Аудитория 160 Б, Ректорат

Имат ли чехите позитивно отношение към четенето, както винаги са си мислели? Или ги е погълнало консуматорството и дигиталното време? И дали изобщо дигиталното време е враг на четенето?

Отговорите на тези въпроси ще търсим с помощта на статистическите данни от четири представителни изследвания на читателите (2007, 2010, 2013, 2018), както и с помощта на дълго квалитативно изследване - с помощта на читателски биографии. Какви са силните и слабите страни на чешката читателска аудитория? Къде са чехите в сравнение с други страни? И къде стои във всичко това съвременната литература? Кое от нея се чете най-много?)

 

Pokana-Jiří Trávníček