Начало / Новини / Календар / Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей на тема: "Семитска и европейска концепция за думата”

Полонистичен кабинет № 149

Събитието се организира от Полския институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

Вход свободен.

Проф. д-р Йоланта Шарлей – езиковед, асистент в Катедрата по теория и практика на комуникацията в Техническо-хуманистичната академия в Белско-Бяла. Научните й интереси са в областта на проблематиката на религиозния език, особено библейския. Автор е на монографиите „Библейски епифании“ и „Езиковият образ на човека в профетичните книги на Стария завет“, както и на десетки научни статии, публикувани в Полша и в чужбина. Два пъти е отличена от Фондация Primus Inter Pares (1989 - сребърна значка, 1990 - златна значка). Член е на редколегията на научното списание „Светът и словото“ и „Медии и общество“.