Начало / Новини / Календар / Лекция на д-р Алексей Приходкин, Женевски университет, Швейцария, на тема: „Accents régionaux du français : interroger des évidences“

Франкофонски център към Софийския университет, Ректорат

Организатор на събитието е Катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии. То се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".