Начало / Новини / Календар / “Лазер – един акроним на 60 години, който промени представата ни за светлината ” – лекция на проф. дфн Александър Драйшу

Физически факултет, бул. «Джеймс Баучър» 5

Лекцията е част от серията популярни лекции, организирани от Физическия факултет, с обща тема „Физическите открития и идеи, които формираха обществото на XIX век” и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

plakat FF klimentovi dni 2017