Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп

Астрономическа обсерватория на СУ, парк "Борисова градина"

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.