Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Проектът exo-restart: търсене и изследване на екзопланети от България

Зала А205, Физически факултет

Лектор: д-р Трифон Трифонов, катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“; Институт „Макс Планк“, Хайделберг, Германия

Д-р Трифон Трифонов е завършил Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като бакалавър, след което защитава и магистърска степен по астрономия и астрофизика към катедра „Астрономия“. В момента е учен в Института „Макс Планк“ в Хайделберг и изследовател R4 към катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ по ръководен от него проект Exo-Restart към програма ВИХРЕН-2021, МОН. Д-р Трифонов е сред най-успешните световни учени, занимаващи се с търсенето и изследването на екзопланети. Сред най-забележимите му успехи е откритието на близката „свръхземя“ Gliese 486b (публикация в Nature) и разработването на специализиран софтуер за търсене на екзопланети (The Exo-Striker). Отличен е с престижната награда за млади учени в областта на математиката и природните науки за 2020 г. на Гьотингенската академия на науките.

Екзопланетните системи с повече от една планета са често срещани в нашата Галактика, като броят на мултипланетните системи постоянно нараства и към момента е около 860. Разбирането на статистическите и физически характеристики на тези системи е от е от фундаментално значение за разбирането на формирането и еволюцията на Слънчевата система и на планетите като цяло. Въпреки това, модерните техники за намиране и характеризиране на екзопланети имат известна предубеденост. Например, често използвани са модели, които не отчитат планетарната динамиката или критерии за стабилност, което пречи на теоретичния напредък в областта. Важни за изследване на формирането на планетата са динамичните свойства на системите, т.е., техните осцилиращи орбитални параметри, а не най-използваните Кеплерлерови орбити, които циркулират в литературата. В този контекст, проектът Exo-Restart се фокусира върху изследването на мултипланетни системи, използвайки най-съвременните цифрови методи за моделиране на прецизни доплерови и пасажни фотометрични данни и обширен анализ на орбиталната стабилност.

 

Презентацията ще представи проекта Exo-Restart, финансиран от ФНИ на МОН по програма "ВИХРЕН-2021". Целта на проекта е да се направи първия систематичен анализ на мултипланетните системи, които от своя страна могат да разкрият свойствата на протопланетния диск, необходими за формирането на наблюдаваните планетарни архитектури, включително механизмите на образуване на мултипланетни системи в орбитален резонанс, системи със силно елиптични орбити и планети в тесни двойни-звездни системи.

poster_Tito_Mar_2023_small