Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Приложение на машинното обучение в астрономията – част 2

Зала А205, Физически факултет

Лектор е Гл. ас. д-р Орлин Станчев, преподавател в катедра "Астрономия" на Физическия факултет при Софийския университет. Научните му интереси са в областта на звездообразуването и структурата на молекулярните облаци в Галактиката. В работата си използва софтуерни имплементации на различни алгоритми за отделяне и анализ на сгъстявания в молекулярните облаци. Като част от работната група по звездообразуване към катедра "Астрономия", участва в научно сътрудничество по проекти с водещи по тематиката работни групи в Германия.

poster_v7_portrait_OStanchev_nov22_Small