Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Квантовите компютри – поглед отвъд границите на възможното

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде чл.-кор. проф. дфн Николай Витанов, зам.-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преподавател в Катедра "Теоретична физика".

Проф. Николай Витанов е преподавател в катедра Теоретична физика на Физическия факултет и заместник ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Създател е на първата група в България по квантова информатика, чиито основни интереси са насочени главно към разработване на квантови алгоритми, квантови симулации и квантови сензори.

През 2018 г. се навършиха 100 години от рождението на един от най-великите физици на ХХ век Ричард Файнман. През 1982 г. Файнман предлага идеята за квантовия компютър – машина, работеща по законите на квантовата физика, която може да реши задачи, практически нерешими на добре известните ни класически компютри. В тази лекция ще бъдат представени историята на квантовите компютри от Файнман до наши дни, досегашните успехи и неуспехи, перспективите за тяхното построяване и задачите, които могат да решат.

Nikolai_Vitanov_08.11

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.