Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Кратка история на Вселената-поглед от ЦЕРН"

Зала А205 или А207 във Физическия факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде доц. дфзн Леандър Литов. Научните му интереси са в областта на теоретична и експериментална физика на елементарните частици, разработване на детектори на йонизиращи лъчения, високопроизводителни компютърни изчисления, медицински приложения на йонизиращи лъчения и биофизика. Провежда изследвания на Серпуховския ускорител и на ускорителния комплекс в ЦЕРН. Член е на колаборацията CMS от основаването ѝ и е ръководител на колектива от Софийския университет, участващ в изследванията провеждани на Големия Адронен Колайдер. Автор и съавтор е на над 700 научни публикации. Носител е на ред международни и национални награди.

Защо Вселената е такава, каквато я наблюдаваме днес? Кога и как са се родили пространството, времето и материята? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? Въпроси, на които учените се опитват да отговарят от векове. В лекцията ще бъде представено съвременното виждане за най-ранните етапи от развитието на Вселената през призмата на експериментите провеждани в ЦЕРН. Специално внимание ще бъде отделено на откритите въпроси и пътя, по който търсим техните отговори.

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

1

Програма на Кръжока по астрономия към Катедра "Астрономия" към Физическия факултет за периода октомври-декември 2017 г. можете да видите тук.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.