Начало / Новини / Календар / Кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“

Конферентна зала, Ректорат

На 2 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се състои кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“. Събитието се организира от Факултета по педагогика и Катедра „Социална работа“ в рамките на Климентовите дни на Софийския университет.

На форума ще бъдат обсъдени актуални въпроси, касаещи статута на професията „социален работник“, професионалните роли и функции на социалния работник в училище. Ще бъдат разгледани също възможностите за бъдеща професионална реализация на студентите от специалност „Социални дейности в образователна“ среда.

В дискусията ще се включат заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева и д-р Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика, представители на РУО, учители и директори от столични училища, докторанти и студенти.