Начало / Новини / Календар / Конференция „Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца: предизвикателства и възможности във Франция и България”

Факултет по науки за образованието и изкуствата (ул. "Шипченски проход" 69 А)

Конференцията на тема „Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България” ще се проведе на 23 и 24 октомври 2018 г. във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет "Свети Климент Охридски" Залите на провеждане са: На 23 октомври - в зала 213, на 24 октомври - в зала 601. Вход свободен за всички свързани с темата.

За повече информация: тук

plakat_23-24