Начало / Новини / Календар / Конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на доц. Петър Илчев

Заседателна зала 1, Ректорат

На 27 ноември от 9.00 часа в Заседателна зала 1 на Ректората ще се проведе Юбилейната научна конференция по случай 90 години от рождението на Петър Илчев, основател на катедрата по кирилометодиевистика на Софийския университет.

Събитието се организира от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

ПРОГРАМА