Начало / Новини / Календар / Конференция по проект "Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър "Бъдещи перспективи"

Заседателна зала 1, Ректорат

На 20.05.2022 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе първата конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър "Бъдещи перспективи", финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките.

На конференцията ще бъдат представени целите на проекта, очакваните резултати и извършената работа до момента.

1