Начало / Новини / Календар / Конференция „От средновековния немски до съвременния български език в чест на 80-годишнината на проф. Борис Парашкевов

Заседателна зала 1, Ректорат

Катедрата по германистика и скандинавистика организира конференция в чест на 80-годишнината на изтъкнатия езиковед германист проф. Борис Парашкевов, работил дълги години в катедрата като преподавател по история и историческа граматика на немския език и носител на редица награди за постижения в областта на диахронната и синхронната германистика и скандинавистика, сред които могат да се отличат Хумболтова награда за приноси в популяризирането на германистиката в Югоизточна Европа и почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията на тема „От средновековния немски до съвременния български език/Vom Deutschen im Mittelalter bis zum Gegenwartsbulgarischen” ще се проведе на 5–6 октомври в заседателна зала 1 на Софийския университет. Участие ще вземат признати български и чуждестранни учени от различни германистични и българистични катедри и научни институти. Конференцията ще се проведе с финансовата подкрепа на Факултета по класически и нови филологии и на Софийския филиал на Дружеството за немски език (GfdS).

Програма