Начало / Новини / Календар / Конференция „Европейският съюз, България и войните на 21 век – подценените заплахи“

Конферентна зала, Ректорат

Конференцията „Европейският съюз, България и войните на 21 век – подценените заплахи“ с подзаглавие „Способни ли са Европейският съюз и България да се справят с въоръжен конфликт?“ е организирана от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Института за изследване на обществата и знанието – БАН, Българското геополитическо дружество и Балканския институт за стратегически прогнози. Целта на инициаторите е да обърнат внимание върху промените в геополитическото място и роля на европейския континент, Балканите и България в светлината на революционните изменения в информационните технологии и свързаните с тези промени опасности от военни конфликти. В конференцията ще участват специалисти и анализатори от различни сфери на хуманитаристиката и обществените науки. Те ще се опитат да отговорят теоретични и практически въпроси, един от които е този: Кои са най-належащите промени в договорите за Европейския съюз, за да се гарантира по-пълно тяхната способност за противодействие на външна агресия, независимо от формата ѝ.

 

Програма