Начало / Новини / Календар / Изложба „Изкуство за промяна. Социални и екологични проблеми в плаката“ в галерия „Алма Матер”

Галерия "Алма Матер", Ректорат

На 27 май 2022 г. в 18.30 часа в галерия „Алма Матер“ се открива изложбата на студенти и преподаватели от Института за изящни изкуства към Университета на Силезия в Катовице (Полша).

Куратор на изложбата е проф. Томаш Кипка, а организатор е д-р Агата Стрончивилк, която е гост на Софийския университет по проекта Transform4Europe.

Всеки плакат поставя ключов за съвременния свят социален или екологичен проблем. Художниците споделят своите страхове, тревоги и виждания за бъдещето (или за множеството потенциални възможности), породени от опита, натрупан по време на пандемията и от социалните и икономическите условия, резултат от нея. Някои от постерите разказват за постоянното усещане за несигурност и съмнения, до което води размиването на границата между истина и лъжа. Важна тема е и тази за насилието – както вербално, така и физическо – което непрекъснато се задълбочава в нашето общество. Повечето от включените в изложбата постери засягат проблеми, свързани с околната среда и екологията. Те предупреждават за последствията от промените, предизвикани от действията на човека Чрез своите проекти художниците се надяват да подтикнат към размисъл и да предизвикат дискусия, свързана с климата и с ограничаването на антропогенното въздействие върху световните екосистеми.

art_for_change__poster__tomasz_kipka__internet