Начало / Новини / Календар / Изложба „Един от строителите на българската наука – 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов“

Фоайето на Централната университетска библиотека

На 16 май 2022 г. от 16.30 ч. във фоайето на Централната университетска библиотека ще бъде открита изложбата „Един от строителите на българската наука – 150 години от рождението на проф. Йордан Иванов“.

Изложбата представя живота и научната дейност на проф. Йордан Иванов, преподавал в Софийския университет от 1899 до 1942 г. В експозицията са включени трудовете на проф. Йордан Иванов – книги, монографии и статии от периодични издания от фонда на Университетската библиотека и копия на негови писма и рисунки, съхранявани в Зографския манастир и в Научния архив на БАН. Цитирани са спомени на негови студенти, оценки на колеги, както и някои малко известни факти.

Откриването на изложбата е част от тридесет и осмите Кирило-Методиевски четения, организирани от Факултета по славянски филологии и Катедрата по Кирилометодиевистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя може да бъде разгледана до края на юни 2022 г.

Plakat_Yordan_Ivanov_izlojba_UB