Начало / Новини / Календар / Интензивен курс за следдипломна квалификация „Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока“

Конферентна зала, Ректорат

На 12 септември 2022 г. от 11.00 ч в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще се проведе пресконференция за медии и всички заинтересовани във връзка с интензивния курс за следдипломна квалификация „Усъвършенстване на комуникативните умения за успешен диалог с Изтока“.

Курсът е организиран от Катедра „Японистика“ и Факултета по класически и нови филологии и има за цел да подготви специалисти за комуникация между източната и западната култури. При завършване курсистите получават сертификат за Специалист-медиатор Изток-Запад. Препоръчително условие за прием е наличие на бакалавърска степен и владеене на европейски език на ниво минимум В1-В2 (различен от български). Няма изискване за владеене на източен език. Приемът се извършва по документи.

Целият курс включва общо 210 лекционни часа, разпределени в 4 присъствени целодневни уикенда (включващи и петъците), разпределени равномерно през академичната година. Първият и третият ще се реализират в София, а вторият и четвъртият в университетски бази извън София.

Таксата за курса е в размер на 800 лв. (осемстотин лева) плюс разходите за двата уикенда, които ще се реализират извън София.

Курсът завършва с дипломен проект.

Периодът за записване е от 4 юли до 30 септември 2022 г.

Изучавани дисциплини и преподавателски екип:

Нишката на Ариадна или пътешествие из лабиринта на Изтока (философия, изкуства, бит и ежедневие), проф. д-р Гергана Петкова

Философски основи на човешката комуникация, доц. д-р Александър Каракачанов

Свещени текстове на Изтока: взаимовръзки и интерпретации, д-р Людмила Кирилова

Феноменът на колективната комуникация през призмата на музиката, маестро Йордан Камджалов

Аудио-визуално комуникация: как да се изразяваме и себе изразяваме, Надя Обретенова, журналист

Комуникация чрез визуалните изкуства: наратив, образ и символика, д-р Людмила Кирилова

Работа с ресурси и дипломен проект, доц. д-р Вяра Николова

За въпроси и записване в курса:

Цв. Панова тел. 088 721 4418; tspanova@admin.uni-sofia.bg

Проф. Г. Петкова тел. 089 987 0980; grpetkova@uni-sofia.bg

Д-р Л. Кирилова тел. 0877 877 593; lkirilovabg@gmail.com; l.kirilova@fcml.uni-sofia.bg