Начало / Новини / Календар / Институтът по право, икономика и интелектуална собственост на Софийския университет организира семинар на тема „Патенти за иновации“

Залата на Централната патентна библиотека (бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50, етаж 2)

Институтът по право, икономика и интелектуална собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира, съвместно с Патентното ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство, семинар на тема „Патенти за иновации”, който ще се състои наа 15 март в залата на Централната патентна библиотека от 08:30 до 15:40 ч.

innovation_reference

Семинарът има за цел да повиши информираността сред академичната и изследователската общност и да осигури теоретични и практически знания в областта на патентите и полезните модели, с акцент върху патентните политики и процедури, свързани със заявяване и издаване на патент на национално и международно ниво.

Поканата е отворена към докторанти и изследователи от университетите, центровете за върхови постижения и компетентност, както и изследователските организации.

В семинара ще се включат експерти от Патентно ведомство на Република България, както и гост-лектор от Европейското патентно ведомство.