Начало / Новини / Календар / Годишна среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“

Заседателна зала на Факултета по химия и фармация, бул. "Джеймс Баучър" 1

На 19-ти октомври 2018 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет ще се проведе годишна среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association).

По време на срещата ще бъдат представени целите, дейностите и задачите на българската секция на Асоциацията. Срещата е отворена за всички бивши и настоящи стипендианти по програмата „Мария Склодовска-Кюри“. След 17.00 часа ще бъдат представени два текущи проекта, които са финансирани по тази програма и се реализират от български научни институции.

Целта на срещата е да се популяризира дейността на Асоциацията сред повече български учени и институции, които са били, или понастоящем са, бенефициенти по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, с което да ги покани да се включат като активни

нейни членове.

Българската секция на Асоциацията (МСАА), която вече наброява 26 души, е учредена на 8 декември 2017 г. в Ректората на Софийския университет. Целта й е да популяризира дейностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, за да се активизира участието на кандидати от България, както като индивидуални изследователи, така и като научни институции и представители на бизнеса.