Начало / Новини / Календар / Годишна научна конференция на Центъра за върхови постижения "НАСЛЕДСТВО БГ"

Конферентна зала, Ректорат

На 28-ми и 29-ти юни 2021 г. ще се проведе първата Годишна научна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. В нея ще вземат участие екипи от десет изследователски институции с двадесет и девет доклада в десет тематични модула.

Програма на конференцията >>>

Конференцията ще започне на 28.06.2021 г. от 09.30 часа в Конферентната зала на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Северно крило, етаж 2).

Вторият ден на конференцията е с начало 10.00 часа в Зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

placat Nasledstvo BG-2021

Центърът за върхови постижения е създаден по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Партньорите по проекта са фундамент на националната научна инфраструктура в сферите на „Културните и творческите сектори (архитектура, филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, включително моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио“.

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001 >>>