Начало / Новини / Календар / Годишна конференция на българската секция на Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“

Съвместен център за иновации към БАН, бл. 26Б – в кампуса на 4-ти км на БАН

На 17 и 18 Май 2019 г. от 10.00 часа в Информационния център на Съвместния център за иновации към БАН (бл. 26Б – в кампуса на 4-ти км на БАН) ще се проведе двудневна конференция на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association).

Конференцията се организира с финансова подкрепа от Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association) и от Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет.

Срещата ще бъде открита от официални лица от Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и от представителството на ЕК в България. Програмата включва представяне на успешни български учени, които са реализирали или в момента работят по проекти по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ на ЕК (Marie Sklodowska Curie Actions - MSCA).

Предвидени са три отделни панела за всеки от видовете проекти на програмата (Individual Fellowships - IF; Research and Innovation Staff Exchange - RISE ; Innovative Training Network - ITN).

На 18 май от 14.00 ч. програмата продължава с информационен семинар за възможностите за кандидатстване за европейско финансиране за научни изследвания по програмата МСК и по програмите на Европейския Съвет за научни изследвания (ERC), по време на което съответните национални контактни лица ще предоставят и актуална информация за Националните Научни Програми – „Петър Берон и НИЕ“ и „Вихрен“.

Конференцията ще приключи с кратка обучителна програма „Мотивация – умението да работим с хора“, която ще се представи от сертифициран бизнес треньор.

ПРОГРАМА