Начало / Новини / Календар / Годишен форум на GATE „Големи данни и изкуствен интелект - 2021“

Онлайн

Вторият форум „Големи данни и изкуствен интелект“ на GATE (BDAIF2021) ще се проведе на 8 декември 2021 г. от 14.00 ч. и на 9 декември 2021 г. от 10.00 ч. като онлайн събитие.

Организиран съвместно от Институт GATE, България и Технологичния университет Чалмърс, Швеция, форумът има за цел да сподели вълнуващи научни резултати и технологични постижения, да създаде възможности за свързване с изследователската и иновационна общност и да насърчи нови сътрудничества.

BDAIF2021 ще демонстрира как големите данни и изкуственият интелект могат да помогнат за справяне с неотложни обществени и икономически предизвикателства в контекста на целевите научно-приложни области на GATE: „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“ и „Интелигентно правителство“.

Двата визионерски панела на високо ниво в първия ден са посветени на пространствата за данни и етичния, обясним и надежден изкуствен интелект. Трите панела на втория ден са фокусирани върху цифровия двойник на града, дигиталното здравеопазване и дезинформацията. Панелите ще бъдат открити с основни доклади от водещи изследователи и иноватори, последвани от вдъхновяващи изказвания на изтъкнати международни лектори и интересни дискусии за сътрудничество и създаване на стойност със заинтересованите страни.

През двата дни на събитието изследователи от GATE ще демонстрират своята вълнуваща работа и забележителни резултати чрез кратки видео-презентации, които ще бъдат представени между панелите. Събитието също така ще предложи много възможности за взаимодействие в рамките на екосистемата на GATE и по-широката общност.

GATE BDAIF2021 има за цел да използва потенциала на иновативната българска екосистема за големи данни и изкуствен интелект и да постигне значително въздействие на местно и европейско ниво.

За участие в събитието е необходима регистрация на https://forum.gate-ai.eu/

GATE-Annual-Event-Vision1

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) на СУ „Св. Климент Охридски“ се финансира по мярката TEAMING на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и съфинансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.