Начало / Новини / Календар / GATE поде инициатива за подобряване на околното пространство на кампус „Лозенец“

Институт GATE, кампус "Лозенец"

Воден от идеята за създаване на красива и устойчива среда, институтът GATE стана инициатор за подобряване на околното пространство на кампус „Лозенец“ на Софийския университет. Подкрепен от Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Факултета по химия и фармация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, GATE отправи предизвикателство към бъдещите ладшафтни архитекти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) да подготвят концепция за развитие на околната среда на кампус „Лозенец“. Идеята е в унисон с ценностите и дейността на институт GATE и едно от направленията му „Градове на бъдещето“, което извършва приложни изследвания, свързани с различни аспекти на градската среда.

На 3 юли 2024 г., от 17 часа, в новата високотехнологична сграда на GATE студентите от 4 курс специалност „Ландшафтна архитектура“ в УАСГ ще представят своите проекти, иновативни идеи и решения. Те ще запознаят присъстващите с различните подходи към ландшафтния дизайн, базирани на теренни изследвания, проведени като част от предпроектното проучване. Ще демонстрират практически своите знания и умения за създаване на една по-устойчива и приятна среда.

В кампус „Лозенец“ са разположени институтът GATE, ФМИ, Физическият факултет и Факултетът по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Центърът за върхови постижения Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе), Центърът за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ – Clean&Circle, както и един от лабораторните комплекси на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии.

Жури, съставено от представител на УАСГ и на всички изследователски структури и факултети, разположени в кампус „Лозенец“, ще отличи трите най-добри идейни решения, които ще получат награди от GATE.

Целта на инициативата е да въвлече младите таланти в ладшафтната архитектура в реален казус, в който те да покажат уменията си, като същевременно с това резултатът от работата им да е от реална полза за подобряване на това еблематично за науката място – то да стане по-зелено, по-красиво и вдъхновяващо.

event gardens (530 x 380 px)