Начало / Новини / Календар / Дискусионен форум по проблемите на социалното включване и приобщаващото образование, насочени към бежанци в България

Заседателна зала 2, Ректорат

Форумът е финална дейност по проект „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи“

Събитието се организира от Факултета по педагогика и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".