Начало / Новини / Календар / Десета юбилейна международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта"

Ректорат

На 9.11.2018 г. в Ректората на Софийския университет ще се проведе международна научна конференция на тема "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", организирана от Департамента по спорт.

Направленията, по които ще се работи са:

  1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система
  2. Рекреацията, анимацията и спортът в свободното време – превенция за здраве
  3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта
  4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области

Програма:

10,30 - 12.15 ч. – Регистрация на участниците (Заседателна зала 2);

12.30 - 13.00 ч. – Откриване на конференцията, пленарно заседание (Заседателна зала 2);

13.30 - 15.00 ч. – Заседание на първо и второ направления (Заседателна зала1 и 2);

15.30 - 17.00 ч. – Заседание на трето и четвърто направления (Заседателна зала 1 и 2);

17.30 - 18.30 ч. – Кръгла маса „Спортът в университетското образование - държавна/институционална политика, начин на живот или неприятно задължение" (Заседателна зала 2)

Събитието се организира от Департамента по спорт и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.