Начало / Новини / Календар / Ден на отворените врати за магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии

На 02 септември 2019 г. от 11.00 до 13.00 часа във Централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Денят на отворените врати за магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии. Събитието дава възможност на студентите в неформална обстановка да се срещнат с университетски преподаватели, за да зададат своите въпроси и обсъдят магистратурите, които ги интересуват.

Срокът за записване в програмите е от 19 август до 10 септември 2019 г., а провеждането на интервютата е на 12 и 13 септември 2019 г.

Факултетът по класически и нови филологии предлага разнообразни магистърски програми, сред които фигурират съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на Софийския университет, а също така със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от тях обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език.

Изучаването на езици е ключ към разбирането на света и другия. Преподавателите са медиатори и преводачи на езици и култури. Магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии, благодарение на висококвалифицираните университетски преподаватели и добрата материално-техническа база, осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, които отварят нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

50x70_masa_poster_19_01