Начало / Новини / Календар / Ден на отворените врати на Центъра за дистанционно обучение на Алма матер

Център за електронно обучение, Блок 1, IV-ти километър, зали 43, 44 и 528

На 3 ноември 2017 г. в зали 43, 44 и 528 на Центъра за електронно обучение ще започнат три паралелни секции. Те ще се проведат от 10.00 до 12.00 часа; от 13.00 до 15.00 часа и от 15.30 до 17.30 часа.

В рамките на събитието ще бъде разяснена нормативната уредба на дистанционната форма на обучение (ДФО); ще има демонстрация на курсовете от вече акредитираната в ДФО магистърска програма "ИКТ в образованието" както и демонстрация на софтуери и платформи за работа във виртуална класна стая.