Начало / Новини / Календар / Четиринадесета Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“

Заседателна зала 2, Ректорат

На 7-8 октомври 2022 г. в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Четиринадесета Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, организирана от Департамента по спорт към Софийския университет.

Конференцията се провежда в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Федерацията на спортните педагози в Република Северна Македония, Националното издателство „Азбуки“, МОН, Фонд „Научни изследвания“ – МОН.

Представените доклади се публикуват от издателство „Азбуки“ към МОН, Федерацията на спортните педагози в Република Македония и Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Направленията в научния форум са:

1.Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система;

2.Рекреацията, анимацията и спортът в свободното време – превенция за здраве;

3.Теория и методика на физическото възпитание и спорта;

4.Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области;

5.Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт.

В рамките на събитието ще се проведе и Кръгла маса на тема „Иновации в спортната педагогика: от теорията към практиката“.

Организационен комитет: Председател: Анжелина Янева, дн; Зам.-председател: Иванка Кърпарова, д-р; Научен секретар: Венелина Цветкова, д-р; Технически секретар: Елица Стоянова, д-р; Членове: Валерия Луканова, д-р; Николай Стайков, д-р; Николета Бочева, д-р; Радослав Костадинов, д-р; Стефан Милетиев, д-р; Тихомир Димитров, д-р; Теодор Георгиев

Научен комитет: Председател: проф. Анжелина Янева, дн – България; Членове: проф. Ирен Пелтекова, д-р; проф. Георги Игнатов, д-р; проф. Лариса Митина, дпсн – Москва, Русия; проф. Ина Федотенко, дпн – Тула, Русия; проф. Биляна Попеска, д-р – УГД – Северна Македония; проф. Клод Шойер, д-р – президент на EUPEA; доц. Антон Хиджов, д-р; доц. Евгени Йорданов, д-р; доц. Деспина Сивевска, д-р – УГД, Северна Македония