Начало / Новини / Календар / Честване на Деня на Португалия с художествен рецитал на стихове на португалския поет Еуженио де Андраде

Университетски театър „Алма Алтер“

На 8 юни 2023 г. от 14:00 ч. в Университетския театър „Алма Алтер“ Катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“ и Научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“ към Факултета по класически и нови филологии на СУ „ Св. Климент Охридски" организират честване на Деня на Португалия с художествен рецитал на стихове на португалския поет Еуженио де Андраде.

На събитието ще бъде представено третото издание на Студентския научноприложен семинар „Лузофонски литературни четения“, който тази година е посветен на 100-годишнината от рождението на изтъкнатия португалски поет Еуженио де Андраде.

Студенти от специалност „Португалска филология“ ще представят избрани стихове на Еуженио де Андраде в оригинал. Ще прозвучат и негови преводи на български език, дело на Георги Мицков, Сидония Пожарлиева, проф. Цочо Бояджиев и Мария Георгиева.